Turning Training into Learning
Σεμινάριο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679
ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αθήνα, Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 (9:30 - 17:00),
Crowne Plaza

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων, που θα ισχύσει σε όλα τα Κράτη - Μέλη από το 2018 και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία. Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου Επιχειρήσεων).

Επίσης, θα παρουσιασθούν αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό. Τέλος, θα παρουσιασθεί η Μεθοδολογία Αξιολόγησης, καθώς και αντίστοιχα Εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis).

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Ι. Κυριαζόγλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων και τον νέο Κανονισμό (1. Data Protection and Privacy Management System, 2. DP&P Strategies, Policies and Plans, 3. Data Protection Impact Assessment, 4. Data Protection Specialized Controls και 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires).
Παράλληλα, εξειδικευμένος Νομικός, θα καλύψει και τη Νομική Διάσταση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλύοντας τα κύρια σημεία και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

Δείτε περισσότερα »

Πώς θα βοηθηθούν οι Συμμετέχοντες
  • Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων
  • Θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύσει σε όλα τα Κράτη-Μέλη από τα μέσα Μαΐου του 2018
  • Θα είναι σε θέση να ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κλπ.)
  • Θα αξιοποιήσουν ένα σύνολο πρακτικών υποθέσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Case Studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης
  • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα εταιρικά δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους
  • Θα είναι σε θέση να υλοποιούν τεχνικές για τη βελτίωση της Ποιότητας Δεδομένων και την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας και Ασφαλείας Δεδομένων και Πληροφορικής που έχουν εγκαταστήσει

Δείτε περισσότερα »

Ενότητες Σεμιναρίου
1. Εισαγωγή - Βασικές Ανάγκες & Αιτίες

2. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός ΠΔ

3. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων

4. Φάση Α - Προετοιμασία Προστασίας Δεδομένων

5. Φάση Β - Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων

6. Φάση Γ - Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας Δεδομένων

7. Φάση Δ – Διακυβέρνηση Προστασίας Δεδομένων

8. Φάση Ε – Βελτίωση Προστασίας Δεδομένων

9. Η Νομική Διάσταση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε αναλυτικά τις ενότητες του Σεμιναρίου »

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσα στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα στελέχη της Διοίκησης (ανώτατα Στελέχη, υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα στελέχη ΙΤ, στα στελέχη Νομικών Τμημάτων και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον Σχεδιασμό, Έλεγχο και Αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας, καθώς και της Λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.
Εισηγητής

Ιωάννης Κυριαζόγλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με τεράστια εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής. Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής, με 42 έτη εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά, με πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής.

Δείτε το βιογραφικό του εισηγητή »

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8145 518 ή στο info (at) ibcl (dot) gr Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Μιχαλοπούλου
Κόστος συμμετοχής: 450 Ευρώ.
Έκπτωση 20% στην δεύτερη, 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.
Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Innovative Business Consulting & Learning – iBcl
Τηλέφωνο: 210 8145 518, Fax: 211 800 1004, e-mail: info (at) ibcl (dot) grΣε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε e-mails από την εταιρία μας παρακαλώ κάντε click εδώ, ή στείλτε ένα e-mail στο info (at) ibcl (dot) gr με τίτλο "REMOVE ME"
click tracking